Pracujemy głównie na warunkach dostaw EX Works niemniej służymy pomocą przy organizowaniu każdego transportu. Współpracując z wieloma spedycjami obsługującymi naszych klientów, możemy z łatwością wskazać te, które mogą sprostać wysokim wymaganiom.

Magazyn został wyposażony w regały wysokiego składowania dając tym samym, przy niedużej powierzchni, 1000 miejsc paletowych. Dzięki temu wszystkie wyroby gotowe są gromadzone i przechowywane w optymalnych warunkach tak aby zapewnić doskonałą dostępność w trakcie załadunków, które dzięki dobrze zorganizowanej pracy naszego magazynu przebiegają szybko i sprawnie.

Zarządzaniem magazynu zajmuje się jego Kierownik wraz z czterema magazynierami w ścisłej współpracy ze Specjalistą ds. logistyki.

Godziny otwarcia magazynu:

8.00-15.30

Awizacja załadunków:

tel: +48 58 774 61 50